Perundingan Linggarjati

Advertisement

Perundingan Linggarjati – Mengapa muncul konflik antara Indonesia dengan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimanakah upaya menyelesaikan konflik tersebut? Bagaimanakah perundingan di Linggarjati berkontribusi terhadap penyelesaian konflik? Berikut penjelasannya.

Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati

SOAL 1

Pengakuan de facto dari negara-negara Sekutu adalah hal penting di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu negara yang tergabung dalam Sekutu adalah ….

SOAL 2

Penerbitan Maklumat Pemerintah No. X tahun 1945 mengatur mengenai ….

SOAL 3

Pejabat yang ditunjuk untuk memimpin parlemen pertama ialah ….

SOAL 4

Perundingan pertama Indonesia dengan Belanda pada 14 April 1946 berlangsung di ….

SOAL 5

Wakil delegasi Belanda dalam perundingan pertama dengan Indonesia adalah ….

SOAL 6

Perundingan Linggarjati dimulai pada ….

SOAL 7

Berikut adalah hasil Perundingan Linggarjati, kecuali ….

SOAL 8

Hasil perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada ….

SOAL 9

Dampak langsung dari hasil Perundingan Linggarjati kepada kabinet adalah ….

SOAL 10

Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal ….

Advertisement
Perundingan Linggarjati | lookadmin | 4.5