Pengertian, Fungsi, dan Makna Imbuhan Ke-an

Advertisement

Pengertian, Fungsi, dan Makna Imbuhan Ke-an – Imbuhan ke-an merupakan bentuk konfiks atau gabungan awalan (ke-) dan akhiran (-an) yang melakat bersama-sama.

A. Fungsi imbuhan ke-an

1. Imbuhan ke-an berfungsi membentuk kata benda atau nomina

Imbuhan ke-an akan membentuk kata benda jika melekat pada:

a. Kata kerja (kepergian, kedatangan, keberangkatan)

Contoh:

 • Kepergiaan anaknya membuat dia lupa ingatan.
 • Para siswa SMA Jayamahe mementaskan sebuah drama dengan lakon Rumah Sakit Jiwa untuk menyambut kedatangan siswa dari Australia.
 • Keberangkatan haji tahun ini tidak ada kendala.

b. Kata adjektif atau kata sifat (keberanian, kegigihan, kelebihan, kelemahan)

Contoh:

 • para pejuang kemerdekaan Indonesia mengalahkan para penjajah dengan keberanian dan kegigihan.
 • Setiap orang memiliki kelebihan dan kelamahan.

c. Kata benda atau nomina (kebangsaan, kelurahan, dan kecamatan)

Contoh:

 • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
 • Tahun 2013 diadakan sensus pertanian dan peternakan yang melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan.

2. Imbuhan ke-an berfungsi membentuk kata sifat

Imbuhan ke-an membentuk kata sifat jika melekat bersama-sama dengan kata ulang.

Contoh:

 • Wanita itu terlihat keibu-ibuan ketika menolong seorang anak yang jatuh dari pohon.

3. Imbuhan ke-an membentuk kata kerja taktransitif

Contoh:

 • Kita harus peduli terhadap korban kelaparan di Somalia.
 • Kehilangan seseorang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta/benda.
 • Indonesia kebanjiran produk dari luar negeri.

B. Makna imbuhan ke-an

Imbuhan ke-an memiliki makna sebagai berikut:

a. Tempat

Contoh:

 • Kediaman presiden republik indonesia atau istana negara pernah mengalami kebanjiran.

b. Kena/tidak sengaja

Contoh:

 • Kami kehujanan sepulang dari sekolah.

c. Agak atau lebih

Contoh:

 • Ayah membelikan adik baju baru tetapi kebesaran.

d. Bersifat seperti

Contoh:

 • Sifatnya yang kekanak-kanakan membuat dia tidak disukai oleh teman-temannya.

e. Berada dalam

Contoh:

 • Ketika pulang dari studitour, para siswa ketiduran di bus.

f. Hal atau keadaan yang berhubungan dengan

Contoh:

 • Salah satu kriteria penilaian dewan juri dalam lomba Baris-berbaris adalah ketertiban.

g. Kumpulan

Contoh:

 • Indonesia terdiri dari kepulauan.

h. Dapat di

Contoh:

 • Pengumuman tentang kegiatan lomba antarkelas kedengaran dari kantin sekolah.

Imbuhan ke-an dapat disetarakan dengan imbuhan asing –itas. Kata efektifitas dapat disepadankan dengan keefektifan.

Advertisement
Pengertian, Fungsi, dan Makna Imbuhan Ke-an | lookadmin | 4.5